maykitch1.jpg

Mayana Kitchen Sink Bar

8.25
Mayaspice1.jpg

Mayana Spice Bar

8.25
mayaspace1.jpg

Mayana Space Bar

8.25
mayabacon1.jpg

Mayana Heavens to Bacon Bar

8.25
Mayapep1.jpg

Mayana Peppermint Mini Bar

4.00
mayahot1.jpg

Mayana 8oz Spicy Hot Chocolate

12.00
sold out
mayadark.jpg

Mayana 8oz Dark Hot Chocolate

12.00
sold out
mayasalt1.jpg

Mayana Salted Caramels

12.50
raakagreen1.jpg

Raaka Green Tea Crunch Chocolate Bar

8.00
banana.jpg

Raaka Bananas Foster Chocolate Bar

8.00